پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

Structural Performance

  Structural Performance Probability-based Assessment Christian Cremona   Download - PersianGig   فرمت فایل اصلی: PDF فرمت فایل فشرده: RAR حجم فایل فشرده: 17.3MB تعداد صفحات کتاب: 436   Password: civilebooks.ir
/ 0 نظر / 32 بازدید

Bridge Management

  Bridge Management second edition Michael J. Ryall   Download - PersianGig   فرمت فایل اصلی: PDF فرمت فایل فشرده: RAR حجم فایل فشرده: 24.1MB تعداد صفحات کتاب: 562   Password: civilebooks.ir
/ 0 نظر / 32 بازدید

Unsaturated Soils

  Unsaturated Soils E. J. Murray V. Sivakumar   Download - PersianGig   فرمت فایل اصلی: PDF فرمت فایل فشرده: RAR حجم فایل فشرده: 5.05MB تعداد صفحات کتاب: 304   Password: civilebooks.ir
/ 0 نظر / 30 بازدید